The Automotive Marketplace | Buy Or Sell A Car
Cars for sale from the United States, Canada, United Kingdom and Australia

Sale 1966 Chevrolet Nova

Search auto
Country:


Manufacturer:


Model:


Price:
 

Year:
 1966 Chevrolet Nova

US $42,222.00

Condition:Used
Year:1966
Mileage:4800
Model:Nova
Number of Cylinders:8
Vehicle Title:Clean
Manufacturer:Chevrolet

You want to sell a car? + add offer Free

Price Dynamics

See the price dynamics for the used 1966 Chevrolet Nova in Canada

Information


Sale Price: US $42,222.00
Car location: Upland, California, United States
Last update: 15.09.2021
Complain

Car Model Rating

Do you like this car?

Current customer rating: 3/5 based on 5 customer reviews

Description

1966 Chevy Nova SS
Original L30 275HP 327, 4-speed car. Original color combo of Marina blue with blue interior.
Rotisserie restored approx 20 years. Was in private collection/museum since. 4800 Miles since restoration.
Original,
matching # engine with correct ZA stamp and partial VIN. Non matching '66 Muncie
4-speed. 3.08 open 10-Bolt rear. 300hp corvette intake with Holley Carb.
L79 Camshaft.
Factory power steering. New tires.
Car runs and drives like new.
Please call with any questions
[hidden information]
Private seller. Black plates are not registered to the car. Has current white California plates.

Contact Details

Upland, California, United States

Video


CarBets.com does not store additional information about the seller except for those contained in the announcement.
The site does not responsible for the published ads, does not the guarantor of the agreements and does not cooperating with transport companies.
Be carefull!
Do not trust offers with suspiciously low price.

Comments and questions to the seller

Antispam code
captcha code captcha code captcha code captcha code

Typical Errors In Writing A Car Name

19x66 b966 19i6 19d6 19s6 1066 19c66 1966t 1d966 196b6 196d6 19o66 1k66 196h6 h1966 19k66 1t966 19c6 19665 `966 j1966 p966 1f966 196d b1966 u1966 1u66 19o6 196k6 19566 d1966 196o6 196l m966 v966 a1966 1966y d966 196s 12966 196y6 n1966 19966 u966 19g66 x966 s966 1a66 19066 1g966 19v6 1c66 1n66 w966 r966 196t6 196i 196q6 19u66 10966 1n966 1k966 196a 19656 v1966 1l66 s1966 196q 1p66 19u6 196p6 p1966 h966 196u6 19t6 19z66 i966 r1966 1a966 196w6 19i66 1o66 1y66 l1966 q1966 1t66 196k 19l6 j966 196b 196x 1v966 19866 1x966 196o 1965 1r66 196m6 19y66 21966 196j 1w66 19f6 196i6 t1966 196n 19k6 z1966 1i966 1l966 19y6 196y 1s66 1h66 19p66 196s6 196x6 o966 19p6 2966 1j966 19l66 `1966 1u966 19m6 1x66 1g66 196g6 19j66 o1966 19766 19w6 196h 1m966 k1966 1b66 i1966 19n6 196l6 a966 196r6 19m66 11966 1i66 1976 1z66 19t66 19h66 1`966 196v 19x6 19g6 196j6 n966 196c 1s966 196m 19667 19w66 1m66 l966 1q66 196f6 196a6 18966 19z6 196t 196g 1f66 196w y966 g966 y1966 19s66 196c6 19r6 19h6 1967 k966 1j66 1o966 19666 q966 1y966 19f66 19d66 19b6 c966 1w966 f966 19q66 1q966 1866 19a6 1r966 19q6 196f x1966 t966 1c966 19676 19n66 1h966 1z966 196z6 1956 19a66 1b966 196n6 1d66 w1966 196z 1v66 19v66 196v6 19j6 g1966 19b66 1p966 c1966 196u z966 m1966 196r 196p f1966 19r66 Chevrolei Chevroleu Chevrqolet Chevroylet Chevrolnt Chevrolbet Chevmolet Chtevrolet Cqhevrolet Chevrotlet Chevroley Chovrolet Cheqvrolet Chevrojet Chcvrolet Chevrolew Chevsrolet Chevrwolet Chevrolex Chevroler Chzvrolet Chevrilet Coevrolet Chhevrolet Chxevrolet ahevrolet Chevropet Chevroleb Chkevrolet Chnevrolet Chevrolnet Chlevrolet Chevroilet dhevrolet Cvevrolet iChevrolet Chemrolet Chevrolert Chyevrolet Chemvrolet Chevrolejt Chevrowet Chevrolebt Chevroleut Chevrnlet Chevrolezt Cvhevrolet Chevr4olet Chevtrolet zChevrolet Chevromet Chevrtolet Chevrolek rChevrolet Chevrolext Chenrolet Chpvrolet Chevroalet Chgevrolet Chevroleh Cgevrolet Chevroblet Chevriolet Chevroletf Cshevrolet ohevrolet Chevrolpet Chevro;let Chevrrolet Chevholet Chevkrolet Chgvrolet Chevrolem Czevrolet Chevr9olet Chevroolet Chbevrolet Cheavrolet Cfhevrolet Chevrulet Cpevrolet Chevrvlet Chevaolet CChevrolet Chevrolwt Chevrowlet Chevrovet Chevrklet Chevrjlet Chevrolet Cjhevrolet Chevroclet qhevrolet Chuvrolet Chebrolet Cjevrolet Chevrolvt Chevkolet bChevrolet Chevsolet Chevrolekt Chdvrolet Chevrolret Chevrxlet Cuevrolet Chesrolet Chevrplet Chewrolet Chervrolet Chevrocet nChevrolet Chevro.let Chevrohet Chevrolent Chevrolget hChevrolet fChevrolet Chevrclet Chevwolet Chievrolet Chevroulet Chevroflet Chevrolwet Chevrolelt Chevroket Chevrolevt Csevrolet Chevrol,et Chevrohlet Chevrolmet Chevroplet phevrolet Chevroxlet Chevarolet Chevroqet Chevrholet Chezrolet Checrolet Chevdrolet Chevrjolet Chekrolet Chevroaet Chevhrolet Chevrolel Chevroled Cdevrolet Chevr9let Chevxolet bhevrolet Chevrmlet yhevrolet Chevro;et Chfvrolet Chevromlet Cdhevrolet Chevroiet Cheprolet Chevrtlet Chcevrolet Caevrolet Chevrolmt Chevroleet Chevrozet Cfevrolet Chevroslet Chrvrolet Chev5olet Chevrole5t Cqevrolet Chevroleit Cahevrolet Chevrolft Chevrole6 Chevjrolet Chevrolez Chevrotet Chnvrolet Chehvrolet Chevrolewt Cohevrolet Chevrooet Chevvolet Chevrolkt Cheveolet Chevrlolet Chexvrolet Chebvrolet Chevroluet Chevrblet Chfevrolet Chwvrolet Chevrglet Chevrollt pChevrolet Ctevrolet Chevrobet Chevrolept Chevrolyt Chevrkolet Chevfrolet Chevrpolet Chevcrolet Chevrojlet Chevlrolet Chevlolet Cmhevrolet Cheqrolet Chtvrolet Chelvrolet Chevrolett Chevqolet dChevrolet thevrolet Chevrolht Chevmrolet khevrolet Chelrolet Chivrolet Cxevrolet Chevrolfet Chevrolet6 Chevrole5 Chenvrolet chevrolet Chevorolet tChevrolet Chyvrolet aChevrolet Ccevrolet Cchevrolet Chevrozlet Chevbolet Cnhevrolet Chevrgolet Chevoolet Chjevrolet Chevrofet Chevronlet lChevrolet Chekvrolet Chevrolat Chevronet Chevdolet Chevrrlet Chevrolep Chevpolet Chevrflet Cxhevrolet fhevrolet Chevrolgt Chesvrolet jChevrolet Ckhevrolet Chvevrolet Chevrolegt Chev4olet Chevreolet Cihevrolet Chsevrolet Chwevrolet Cherrolet Cphevrolet Chjvrolet Chevrodet Chevrolemt Chevralet Cthevrolet Cheyvrolet Chevrolit ihevrolet mhevrolet Crhevrolet Chevruolet oChevrolet Chefvrolet Chevro,et Chev5rolet Chevroleat Chevroleq Chevrwlet Chxvrolet qChevrolet Chuevrolet Chevrolvet Chegrolet Chehrolet Czhevrolet Chevgrolet Chaevrolet vChevrolet Cheevrolet cChevrolet Chevroles Cghevrolet Chevroleot Chevprolet Chpevrolet Chetvrolet Chevrolev Chevroyet Cheovrolet nhevrolet Cbevrolet kChevrolet Chevrolaet Chevroljet Chevrolst Chevroleft Chevroset Chevro0let Chevroljt jhevrolet Chevrxolet Chevrolxet Chevroret Choevrolet Chevnolet xChevrolet Chevqrolet Chevrzlet Chevro.et Chhvrolet Cheuvrolet Chevrole6t Chevfolet Chevwrolet Chsvrolet Chevrorlet Chevrollet uhevrolet Cheorolet Checvrolet Chmevrolet Chqevrolet Chevrmolet Cheirolet Chezvrolet Chejrolet Chevrolet5 Chevroliet Chegvrolet Chevcolet Chevroxet Chedvrolet Chevrolety Chevrdolet Chevrolut Chepvrolet Chevrfolet Chevroldet Chearolet Clevrolet Chevzolet Chevgolet Chev4rolet Chevrvolet Chevrcolet Cwhevrolet Chevrolset Cheverolet Chevrolqet Cnevrolet Chefrolet Chevbrolet Chevjolet Chevrolket Chedrolet Chlvrolet shevrolet Chevrolbt Chewvrolet Chevvrolet Chmvrolet Chevrolot Chevrzolet Chevrolct Chevroget Chevyrolet Chevroklet xhevrolet Chevroledt Chevrhlet zhevrolet Chevrolest Chevroleqt Chevrqlet Chevroleg Chevro9let Chevr0olet Chetrolet Chevrol;et Cheivrolet Cheyrolet Chevrolxt Chevroloet Cuhevrolet Chevtolet Cwevrolet Chevrolzet Cievrolet Chevroltt Chevroglet whevrolet Chevrdlet Chevrllet sChevrolet Chevroltet Chevrsolet Cheviolet Chevroleht Chevrolqt Chevrolrt Chevryolet Chvvrolet Chevrolzt Chevroldt Chevrolej uChevrolet Chkvrolet Chevroqlet Chevrolea Crevrolet Chexrolet Chevr5olet Chevrolect Chevuolet Cyevrolet Chejvrolet Chevraolet Clhevrolet gChevrolet Chevrolen Chevroleyt lhevrolet Chevrovlet Chevroletg Chevirolet Chevrolef Chevrodlet Chevrylet Chdevrolet Chevzrolet Chevxrolet Chevrolhet Chevrolcet Chbvrolet Chevurolet Chevrolpt yChevrolet Cbhevrolet Chqvrolet Chevrnolet Chevrol.et Chevroleo mChevrolet Chevnrolet rhevrolet vhevrolet Chevro,let Chevrslet Chavrolet ghevrolet Cyhevrolet Chevr0let Chevrbolet Chevroletr Chzevrolet Chevrolyet Chevrouet wChevrolet Cmevrolet Chevyolet Chevrolec Cheurolet Chrevrolet hhevrolet Ckevrolet Nopa Novfa Noxva Noza nNova kNova No0va Njova Novca Novb pNova Nnova Ngova Ntva Nozva Novz Novua Novw Nwva Nxova Nojva Norva Nosva Novg Nolva Novka Novra Novn Novva Novq Njva Niova tova wNova Novd Nsova Nova oNova Noya Nosa Nfva mNova Nqova Nobva Novy xova NNova Noova Novsa Nowva Nonva Nqva Novo N0ova Nava fNova Ntova Nbva Novh Novf Nhva Noha Naova Nvova Novi bova Novma Novba Nota Novia rNova iova dova Novj Novza nova Nxva N9ova Noka Noxa Nokva uNova Novc Novaw Nrova Novaq Novu Novoa Nogva Nmva aNova Nomva N9va Novga hova uova jNova Niva cNova Nocva Nlova Nsva Novja Nuva Nbova Novda Novs Novqa Novaz N0va Nyva dNova cova Novx Noava Noua Noja qova Ncva pova Nrva Noga Nkova lova Novpa mova Noqa Noyva iNova Nzova Novk kova Nwova hNova Ndova Nohva vNova Novas Novl Nora Nyova Nopva Novla oova Novya Nouva Nzva Nuova Novt Nowa Nona Ncova Notva Noqva No9va tNova Novm Ndva Nkva Npova bNova gova Novwa Noda Noaa xNova Novaa sova wova Nola Noba aova Npva qNova Noia Noiva jova Noca zova vova fova Nfova Novp Nofva yova Nooa Nodva Novxa Novv Nhova Ngva sNova Nvva Novha Novr Nmova Novna lNova Noma yNova zNova Nofa Nnva Novta rova gNova Nlva

^ Back to top