The Automotive Marketplace | Buy Or Sell A Car
Cars for sale from the United States, Canada, United Kingdom and Australia

Sale Mag wheels for Holden Cruz 2012 model

Search auto
Country:


Manufacturer:


Model:


Price:
 

Year:
 







Mag wheels for Holden Cruz 2012 model

AU $270.00

Condition:Used
Type of Title:Used mags
For Sale by:Private Seller
Manufacturer:Holden
:“Used Mag wheels for Holden Cruz 2012 model.”

You want to sell a car? + add offer Free

Price Dynamics

We have no enough data to show
no data

Information


Sale Price: AU $270.00
Car location: Prestons .Liverpool New South Wales, Australia
For Sale By: Private Seller
Last update: 18.10.2021
Complain

Car Model Rating

Do you like this car?

Current customer rating: 1/5 based on 1 customer reviews

Description

Used Mag wheels for Holden Cruz 2012 model. Pay for 3 and get a damaged one free.Cost to repair 1 damaged wheel is approx $100 as quoted by mag wheel repairs .Only 1 mag is damaged and rest is good. Mag are in good con and 2 tyers are 50 % thread and other 2 are 30% to 40%.

Contact Details

Prestons .Liverpool New South Wales, Australia

Video


CarBets.com does not store additional information about the seller except for those contained in the announcement.
The site does not responsible for the published ads, does not the guarantor of the agreements and does not cooperating with transport companies.
Be carefull!
Do not trust offers with suspiciously low price.

Comments and questions to the seller

Antispam code
captcha code captcha code captcha code captcha code

Typical Errors In Writing A Car Name

Mqag Mxag Mdag Maog qMag gMag Mmag iag Magh Muag Mwg Mah Mig Maig Mvg Maq Max Mqg yag Maa Majg cMag Mat Mtg Mayg Mrag Mac Mgag Mahg Moag Mad dag zMag jMag Mhag bag pMag xag gag Mang Mzag Magv aag Mau Mgg Mcg lMag fag bMag Matg Mxg wMag Mdg Mabg Marg May Mfag Mvag Mhg rag Mbag Msg vag Maw hMag lag Mpg fMag Mazg Mab Magf Mlag Maag nag Maz Myag tMag Mog Mawg Maj Mas yMag Mbg Mug mag kag rMag Magb qag Macg Mfg iMag hag Miag Mafg tag Mai mMag sMag kMag Mcag jag Msag Mam Mal Mak oMag Mrg Mmg zag Mapg Mar Mjag sag Mwag Mag Mkg Mnag Maf Malg aMag Mlg Mzg wag Magy Mamg Mav Mtag oag dMag Mkag Mavg Myg uMag Maxg Magg Magt Masg Mpag nMag Maug Mjg cag vMag Maqg MMag uag Madg Map Makg Man Mng Mao xMag pag sheels wheelsd whoeels yheels whheels wheelg wheeels whwels wbheels wweels whiels cheels wheens fwheels whedls wheelsz mheels whuels wheems wheews wheelgs waeels wheelks wieels wheemls wheelm wheel;s wxeels wyheels wheexs wheelq wheelas whcels whenels wheeqs wheeus wheeps wheegs whaels wheecs whenls wheerls whbels zheels whnels whzeels wheelns whepels w2heels wheells wueels wheelsw wheelds whesls wheevs whsels whemels weheels wleels wheelw wheelc wheeli wheelts wqeels wheel,s whejls wheexls wpeels wheqls whueels rwheels wjheels whmeels wheevls wheetls wheely pheels wheel.s nwheels oheels wheyls wheelj wheefs uheels wheeks wheeljs wheelvs wheelk fheels whmels whekels whpels wheets wheelhs 3heels eheels wheess whefels wxheels wheell wheehs owheels wheelus whteels wheekls vheels whexls kheels wdheels whveels wheele wnheels whehels wheejls iwheels wvheels wheelws wgeels uwheels 2heels whetels whezls waheels wheiels whefls wgheels wheelbs jwheels wheils wsheels whepls whxeels whseels wheelfs lwheels wheelzs wheecls wheedls whdeels wqheels wheeqls whewels wheepls wneels whevls ewheels wheoels whezels whqels aheels wheeds wheeals wheejs wlheels mwheels whee.ls wheelqs whweels cwheels whebels vwheels xwheels wreels whpeels wjeels wheyels whvels whehls whjels woheels whells whecels whgeels wheelps qwheels wseels wheebs whyeels whhels wheeos wheelsx whee,ls wheelt whxels whejels wheeles wheelv 2wheels whyels wheelos wheelz wheelb whfeels wheenls whtels wyeels whedels bwheels wdeels wheelxs wheelo wheeuls wheals whee;ls wveels jheels lheels wheeld wheaels whee.s wheeis whegls whieels wheegls wrheels kwheels w3heels wuheels whceels wmeels whelels whevels wheelse wbeels wfheels theels hwheels whewls whleels wheelcs wheeols wheesls whreels wzheels whzels wheuls 3wheels whkeels whdels wheefls wheelis bheels whebls swheels wmheels wheers wheelp whoels wcheels wheelx whexels wheezs whee,s whkels wherls wteels whneels twheels nheels wheela wheeas awheels dheels xheels wiheels woeels whfels wheezls dwheels wheqels wheehls wheewls whecls wheelh gwheels whee;s whrels wheelsa whjeels gheels zwheels whemls whbeels whetls wpheels wheeils wtheels whgels wheebls whegels rheels ywheels wwheels wheelr wfeels qheels wkheels wheeys whlels wheelrs wheelss wheelf wheeyls hheels wkeels wheelys iheels wherels wheels whesels wheelu pwheels whekls whqeels whaeels wheuels wheelms wceels wheeln wheols wzeels lor fhor jfor ofor fdor four fort hor fogr ifor fyr foj fmr mor wor f0or fov foxr f9r uor dfor fow por forf foyr fkr faor fcor fof fofr vor fvr fo9r vfor foh fom yfor fovr foa jor fior fowr fqor foz flr fcr xfor fbor ftor nfor fbr sor hfor ror fwor fokr fopr fonr fnor foer foc fox fotr zor ftr fxr gfor fpor foqr frr mfor far fror bfor kfor nor qor fpr foar fgor foor fodr forr foo fsr f9or folr fob fobr fwr fon xor lfor fjor foi flor cfor ffr fol foir fomr fo5r afor dor fzor foe yor tfor fjr ford fdr for5 qfor foq fir fo4r f0r fod bor fur pfor fore fos gor fzr fkor fvor cor fop fgr fhr fosr foy fozr fo5 fou fyor fo4 kor oor fuor sfor focr fohr fsor tor fog fok fojr rfor ffor zfor fmor for fnr fxor fo0r wfor for4 ufor ior fqr aor fot Holdev Holven Hslden Hwolden Holdecn Holdeb Holdez Hglden rHolden Holzen HHolden bolden Hvlden Holdaen Hulden Hodlden Hodden Holien zolden Htolden Holdcen Hohlden Holxen hHolden molden Hjlden Holten Hoilden Holdeyn fHolden Ho;lden Holdehn yHolden Hilden Hlolden Holdkn Hosden Holuen Holaen Holdes folden H0olden Hollden Holpen Holdken Holdmn Holdeq Hoalden Holdekn Hoflden Hdolden oHolden Holdnen Holdemn zHolden Htlden Holyden Holdex Holdxn Holdcn aHolden dolden Hoxden Holdec Hoqden Holdten Hohden Holdean Hobden Hnlden Holdren Hojlden Holfen Holdrn Hojden Holdetn bHolden Holtden Holdvn Holrden Holuden Ho,den Holdun Holvden Holxden Holdefn Hylden Holdei Holdin Hnolden Halden Hoyden Hovlden Holdzen Horlden Holdmen Huolden Holdzn Hoklden Hmlden Hofden Holdyn Holfden Holdpn Hol;den Holdtn iolden Holder Hklden Hooden Hozden Holdenm Honden H9lden Hwlden Holdsn Holben Holdven wolden Holdnn Holdevn xolden uolden Hmolden qolden Holoen volden Hflden Holdeqn Holdjn Hcolden Hoaden Holdesn colden Hiolden Holdqen Houden Holeen sHolden Holdben Holeden polden holden Holdpen Holnen Hoslden Holdwn yolden Hoxlden Holdeh Hqolden Holgden Holdwen Holdlen Hoblden Holgen nHolden Hoylden Holdeg Holdln Hollen Hllden Holduen Hrlden Holzden Holdegn cHolden Holdeen Hovden Hzlden Holken kolden Holdeln Holpden Holcden dHolden Hocden Hvolden jHolden Hgolden Holdeo Holdern Hjolden Howden Holqen Holdeu oolden Hblden pHolden kHolden Holdein Holjen Hoiden Houlden Holmen Holdebn xHolden Holdenb Hzolden Holdedn Holdgn Holded Ho0lden Homden Hdlden Holdepn Hplden Hoolden Hkolden gHolden Holdhen Honlden Hol.den Holdenj golden Holdhn Hozlden Hotden Holsen Hxlden Hqlden Holaden Holdej Holdqn Hyolden Holdeun Hokden Hol,den Ho.lden Holdien Holwen Holdden Haolden Hoqlden Holdfen Holdew Holdbn Holdey Holdyen Hoplden Holren Hfolden Ho.den Hholden Holkden Holdewn Hclden Holwden Holdan Holjden nolden Hsolden Holdfn Holnden rolden Hopden Hhlden Holqden Holdenh Holhden Hrolden Holdexn wHolden Holdoen H0lden lHolden Holdek Horden Howlden Hxolden Homlden Holdezn tolden Hoclden iHolden Holbden Holdenn Holdet H9olden Holdea Holdon Holdgen Holdeon vHolden aolden Hogden Holsden Ho9lden Holcen Holdel Holden Holiden Ho;den Holyen Holdep tHolden Hotlden Holdsen Ho,lden Holdjen Holdxen Hpolden uHolden Holdef lolden Hoglden qHolden Holhen Holdejn jolden Hbolden solden Holddn mHolden Holoden Holdem Holmden Crtuz gruz Cwuz Cauz Crguz Cruvz Cruiz Crzz Ccruz qruz Crouz Crkuz tCruz gCruz Crgz Crufz Cruj aruz Cluz Chruz sCruz nruz Cruk Crupz Crbuz Cuuz Cruu Cquz Crauz Ctuz Crruz Cruzs Cruoz fruz Creuz pCruz Criz dCruz Crus Cruw zruz Cbuz Crup Crfuz Cr4uz Cwruz mruz bCruz Cgruz Cruaz Crujz Crkz jCruz yCruz mCruz Crug Cruzz Csuz Cr8uz Chuz Cruxz Cxuz Cmuz Croz Crum Crxz Cr5uz Crnuz Ccuz Cnruz Crusz Crvz Crwz Crluz Ceuz Crud Crtz zCruz C5ruz Cruh Curuz Cryz uruz Crmz sruz Cruf Crulz Cpuz iCruz Cruzx Crrz vCruz Cruy Cjuz qCruz Crudz Crucz Cnuz Crfz fCruz Ckruz Cruhz Cxruz Crunz lCruz Couz Crul kruz Crui Csruz Crlz Ceruz Cryuz Crwuz hCruz Crub xruz Cguz jruz C4ruz Crcz rruz Caruz Cruq Cyuz cCruz Criuz Cr7uz Ctruz Cruza aCruz Crquz nCruz hruz Crxuz Crur Crduz Cruwz lruz Crugz Cvruz druz Crmuz C5uz Cmruz Cruqz Crpz bruz cruz Crjuz Cduz Cdruz Crua Crhz Crut Crzuz Cbruz Crqz Cfruz Ckuz yruz Crurz oCruz Crnz Ciruz Crsuz Cruc Cjruz wCruz Cpruz Cru8z pruz Crdz Cruv Crumz C4uz Crpuz Crsz Cruyz xCruz Clruz Cyruz Craz Cruz CCruz Czruz kCruz Cru7z Cruo vruz iruz Crukz Cvuz Crvuz Crubz Cr8z Crun Cruuz Crbz truz Ciuz Cqruz Crutz wruz oruz Crjz Cr7z Coruz Cfuz Crhuz rCruz Czuz uCruz Crcuz Crux 2c12 2y012 2l12 201i2 2a012 2u12 m012 a2012 201b2 20m2 201r2 2b012 20a2 20p12 2d12 201j 20b2 20j12 20v2 b012 201l2 20m12 20l2 2o012 20n12 20x12 201a 201f 201u 20f2 j2012 f2012 201o m2012 20z2 1012 2011 o2012 20x2 201t y012 t012 20v12 2012w 201t2 201v2 u2012 20q2 20012 20c2 2a12 2v012 n2012 2-012 i012 2w12 201c 2v12 2-12 20h2 20o2 201g2 201y2 20112 20o12 r2012 20d2 2k012 20123 2f012 20n2 p012 201z 3012 2r12 20r12 2012q f012 k2012 q2012 201k 20k2 201k2 h012 20c12 201h2 201g 2q012 s2012 2b12 20b12 2o12 w2012 2j12 y2012 20l12 201j2 d012 b2012 20f12 20q12 201y a012 2q12 x012 j012 20j2 v012 201q2 20a12 201q 2912 2n012 201i 20h12 2y12 x2012 2022 s012 o012 20t12 20y2 20u12 2w012 20y12 2g012 20121 20w2 w012 c2012 l2012 2013 201s 20w12 2i12 20u2 2k12 20g2 2h12 20s2 201n2 2x012 20k12 2s012 201s2 2s12 2l012 q012 2t012 201a2 22012 201x 201f2 201m 32012 201l 201h 2f12 c012 2m012 n012 2z12 201w2 20p2 20z12 201r z2012 20g12 z012 20912 l012 12012 2x12 201b 2u012 20132 g012 20`12 2h012 21012 2i012 2r012 20122 201o2 201p 20d12 201`2 h2012 201z2 g2012 201u2 2c012 p2012 20212 t2012 201n 20t2 201p2 201c2 d2012 2j012 201d2 r012 20`2 23012 20-12 20i2 i2012 201w 201m2 2t12 2n12 201v 2d012 201x2 29012 20s12 201d 20r2 2z012 v2012 2p012 20i12 k012 2g12 2m12 u012 2p12 moydel myodel mtodel modtl modgel modelk mcdel mojel jodel mondel cmodel modevl mldel modejl modcel mode;l modef modzel m0odel jmodel mwdel modek moxel mode.l modev mopel mcodel model, modxl modml modet modeql mfdel mohel amodel todel mddel dmodel gmodel modeml mrodel mode, mwodel mxdel moyel mtdel modexl modem modeil modiel mbdel modtel modezl modeq modpl qmodel movel moodel modnl modei modebl modex codel modeb mobdel morel movdel modxel molel moudel wodel modesl mowdel imodel modea modep modkel modelp mocel modvel moeel mojdel modepl pmodel smodel modfel motdel modql modlel bodel mo9del moden umodel modeul modehl zodel modvl mudel kodel mzdel lodel sodel modej mosdel modsel modew midel modyel tmodel mpdel moael moded mdodel modell modwel modmel mogdel mode. mozdel moder momdel xmodel mpodel moxdel modwl modal modeg aodel modeh ,odel mkodel maodel modil fmodel moiel mqdel modewl vmodel zmodel mzodel modrel modeu modeo modey mxodel muodel moderl mndel wmodel modeel m,odel model. mfodel modegl lmodel mjdel hodel modekl modecl m9del momel modpel modhel xodel mobel ,model mbodel modul modgl mocdel modez modjl ymodel modzl modetl rmodel mvodel madel mjodel moadel moldel omodel modbel bmodel modeal modll modbl mofdel mydel motel mohdel mozel mhdel dodel modcl modefl mhodel vodel mgodel modes mo0del modqel mvdel mkdel moidel modeol mofel qodel mrdel moqdel mlodel modec mosel yodel mokdel mnodel moduel mokel m9odel modael m0del podel mordel mmdel msdel moqel oodel model; modenl nmodel godel modoel moedel modedl rodel mooel model nodel hmodel modrl uodel modyl mgdel modjel iodel modnel modol monel modsl modeyl mopdel mowel mode,l mqodel mode; mouel modelo mmodel mogel modhl modkl msodel moddel fodel moddl kmodel modfl miodel

^ Back to top