The Automotive Marketplace | Buy Or Sell A Car
Cars for sale from the United States

Sale Mini Cooper S JCW Kit

Search auto
Country:


Manufacturer:


Model:


Price:
 

Year:
  no image

£8,295.00

Seller notes:“Fantastic condition for age”
Year:2021
Mileage:6
Model:Cooper S
Colour:Black
Drive Side:Right-hand drive
Safety Features:Alarm, Anti-Lock Brakes (ABS), Driver Airbag, Electronic Stability Program (ESP), Immobiliser, Passenger Airbag, Rear seat belts, Safety Belt Pretensioners, Side Airbags
Country/Region of Manufacture:United Kingdom
In-Car Audio:Navigation System, Premium Sound System
MOT Expiry:202200
Reg. Date:20121015
Interior/Comfort Options:Air Conditioning, Climate Control, Cruise Control, Electric heated seats, Leather Seats, Parking Sensors, Power-assisted Steering (PAS)
Service History Available:Yes
Fuel:Petrol
Metallic Paint:Yes
Exterior:Alloy Wheels, Rear Spoiler
V5 Registration Document:Present
Manufacturer:Mini
Engine Size:1.6
Transmission:Manual
Doors:3
Seats:4
Body Type:Hatchback
Drivetrain:2 WD
Item status:In archive

You want to sell a car? + add offer Free

See the gallery: Mini Cooper S 2021 Black - More Photos

Price Dynamics

See the price dynamics for the used 2021 Mini Cooper S in United Kingdom

Information


Sale Price: £8,295.00
Car location: Southend-on-Sea, Great Wakering, United Kingdom
Last update: 3.12.2021
Complain

Car Model Rating

Do you like this car?

Current customer rating: 5/5 based on 7438 customer reviews

Description

Fantastic Condition Mini Cooper S R56 for sale - Low Mileage - Impressive Specification
This car has had a lot of money spent looking after it properly with extras added through the years by Mini. Reluctant sale however need something bigger.
Some of the highlights include:
JCW Bodykit with GP Rear DiffuserMini Lounge Leather InteriorHarmon Kardon Premium Sound systemMini ConnectedMini Sat Nav with 2021 map data and lifetime map updatesDouble Sun RoofXenon auto lights with LED DRLsMini SpotlightsHeated SeatsHeated WindscreenComfort AccessElectric Folding Mirrors(Mainly) Mini & Independent Service History with lots of supporting paperwork
This is a great little hot hatch that will put a smile on your face!
Just putting the feelers out there in lieu of a full advert *currently on private plate* - please share if you think of anybody who would be interested. Open to sensible offers. Message for more information.
Thanks

Contact Details

Southend-on-Sea, Great Wakering, United Kingdom

Video


CarBets.com does not store additional information about the seller except for those contained in the announcement.
The site does not responsible for the published ads, does not the guarantor of the agreements and does not cooperating with transport companies.
Be carefull!
Do not trust offers with suspiciously low price.

Comments and questions to the seller

Antispam code
captcha code captcha code captcha code captcha code

Typical Errors In Writing A Car Name

M9ini gMini jMini yMini Mins kini lMini Mjni sini Miwni nini Mdini Minyi mMini Midi Miini bMini Mink Mitni Min8i Ming gini Migni Minoi Mi9ni Minq Minpi Mivi Min9i Mzni Mrni Mioni Miniu qMini Mqni Mkni Mixni Minui aini cini nMini uMini Minc Mkini Minni Minr Mioi M8ini Mbni dMini Minki Mivni Minz Myini Minfi Miyi M9ni Minp Miyni Minti Minqi Miai Minh Myni wini Mqini Minri Mikni Mingi Miqi xMini vini tini Minhi Mirni lini Maini Mtini Miti oini Mgini Minu Minx fMini Minci Moni Mani Minl Mrini Mici Mini9 Mmini Mgni Mcini Minbi Moini Minik Minii M8ni Minxi Mfini Minij Minsi MMini mini yini Minzi Minw Msini fini Mzini Minmi Mibi Minwi Mtni Mifi Mvni Mi8ni Mmni Minji Mini8 Mxini iMini Mpni Mind dini Minb Minf aMini tMini hini Miki Minli Mhini Mvini jini Minio vMini Mimi Mbini Miani Mimni Min8 Miri Mlini Minj Miuni Mino rini Minai Mcni Micni Mnni Mihi Mili Mina Minn Mwni xini uini Mipni Mini Mihni pini Misi Mibni Mxni Minvi Miii Msni Miwi Midni Mjini Min9 sMini Mixi Miji Miqni Mint rMini Mijni Mipi Migi Mwini oMini Mizni Mfni Muni Misni kMini Miui pMini Minv zini Mpini iini Milni zMini Minm hMini wMini Mifni Mlni Mnini Muini Miny qini Mdni cMini Mizi Mhni bini Mindi Comper Coopet Cocper Coocper Cooxer Coojper Coover Cyooper iCooper Couoper Coopher Cooperf Clooper lCooper Coopedr Coopel Coopewr Colper Coopew Coogper Co0oper Coopeer Coowper uCooper Coocer Coopler Cootper Coopez Coopjr Coopeor Cloper Coopenr Coopvr Choper Coopqer Coopelr gooper Coo[per Coope4 Cokper Cookper Coopeb Coopere Coohper Coopetr Coopyer mCooper Co9per kooper Coopqr aooper Ctoper Ccooper Coomper yCooper Cgooper Coonper Coopen Cooder Coopier tCooper bCooper Coooer Cooyer vooper Coopfer zCooper Cooprr Coopexr Cojper Coopee Co9oper Coopor zooper Cyoper Cobper Cooqper Coaper Ccoper Coqoper Cmoper Csoper C0oper yooper Cqoper rooper looper Coopxr Cnooper Cdoper Coosper Croper Cooner Coyoper Coovper Coopuer Coorer Coofer Coopear Coo;per Coopepr Coopzr Covoper qCooper Cowoper Coorper fooper rCooper Coopej Coopdr Coopir Coopeh Coopoer Codoper Cfoper Coopex Coopey Coiper Coopem Coop;er Coo0er Coopeu Coopehr Coqper Coopeo Cooper5 Couper Coower jooper jCooper Coyper Comoper Coopef Coopekr Conoper Coope5 Coopker Coopser Cwoper C0ooper Coopwer Coopter Cuooper Coope4r Coxper Coomer Cooprer Cooqer Cwooper Coopzer Cooyper Coozer Coopder Cokoper Coopsr xCooper Coo-per Coopmer Coopec Coopeqr Cioper Coroper CCooper iooper Coopkr Cotper Coopyr Cozoper Coopper Cooppr Coopur Caoper nCooper Coodper Cosoper Coopegr tooper Coopmr Coo9per Cooher Cowper Caooper Coouer fCooper Cofper dCooper Coopep Cmooper Coo[er Coloper Coopeg Cjoper Coober Cooker wCooper Co0per mooper Cooger Coopger Coo-er Coopnr Cdooper Coopjer Conper Cooxper Cooiper Cooplr Coope5r Coopert Coopecr Coopev Cojoper Coobper Cpooper Coioper Cboper Coopar Czooper Codper Cpoper Corper Coopwr Cooptr Coopeir Cozper Cohper pCooper Coopbr Cooaer Coaoper cooper oooper Cooier Ckoper C9oper Coopeq Coopek nooper hCooper C9ooper Coopevr xooper Coopefr aCooper Coopfr Cosper Coopebr Ckooper Coo0per Coop[er Coopea Cbooper Coop0er Coopesr Coopezr sCooper Chooper Cvoper vCooper Coo;er wooper Coopber Cofoper pooper Csooper Coopcer Cooper4 Coouper Cotoper Crooper Coooper cCooper sooper Coofper Cnoper Copper Ciooper Cfooper kCooper Coxoper hooper Coopaer Cooter Cjooper Coopner Cxooper Coopejr Cocoper Coojer Cooler Cgoper Coopeur Czoper Coolper Coopei Coopeyr Cooped oCooper uooper Copoper Coopemr Cooser Cogper Cvooper Coozper Coboper Cooaper Cooper Cohoper Coopes Covper Coopgr booper Cooperd Coop-er Cqooper Coophr Coopxer Coopcr Cuoper Coopver Cxoper Cogoper qooper Cooperr dooper gCooper Ctooper SS vS yS i q l s z d oS n r dS p b m jS hS cS g k aS bS o v iS fS x zS tS h kS lS c qS u j t mS f y uS xS rS wS a pS nS gS sS w JsCW JgCW JCs JsW JvCW JCa oJCW JhW JmW nJCW JdCW JCl JCq JCCW JCiW sJCW hJCW pJCW JlW JCnW cJCW JnCW JvW JfCW gCW JmCW uJCW JCrW zCW JnW JCw JbCW JCvW xJCW JiW JCxW JfW bCW JyW JcW JCh bJCW JCzW JzW JCkW JCsW qCW JCbW hCW JCd JCtW JaW JCaW kJCW JCk JtW fJCW sCW zJCW vCW JpW JCjW JCyW JrW uCW aCW wCW JCo JkCW gJCW JCr JjCW JCgW JkW aJCW JCqW JCx JoCW kCW tJCW JCwW JChW JCm JCj iJCW JxCW JCfW mJCW JuCW JCoW vJCW oCW lJCW JCi JuW JCu JCp JjW iCW JtCW JCf JdW JaCW JCpW JrCW JCdW JbW rCW JzCW JoW yCW cCW JCcW dCW JlCW JcCW xCW JCz JCt rJCW JCg mCW JCWW JhCW yJCW JCy JxW wJCW dJCW JqW JJCW tCW JpCW qJCW pCW JCc JCn JwW nCW JCb JClW JqCW JgW JCv lCW jJCW JiCW fCW jCW JCmW JCuW JyCW JwCW oit vit Kmit Kiwt yKit rit Kipt Kzt Kzit Khit Kity Ktit K9it Kiqt Klit Kibt Kir Kik Kuit Kyt Kirt xit mit Kvit Kit Kii Kip Kjt kKit Kyit Klt Kitr Kin Kilt Kht Kikt xKit qKit Kpit Kft Koit Kpt Kia Kiq Kil Kdt Knit Kot lit Kgit Kift Kiv K8t wKit nKit Ktt yit Kixt cit Kix bKit sit Kait Ki6 Ki5 bit ait hKit rKit Kdit Kkt Kitf Kis Kict Kqit dit Kcit jit Ki5t Kio nit zKit Kigt git fKit Kint Kit5 kit uit Kiyt K8it Kif Kig Kst Kimt vKit Kkit Ki8t Ki6t Kiz Kiot Kist Kwit Kic Ki9t tKit Kizt Kit6 Kiy Kiu iKit oKit Kxt Kitg uKit qit Kidt iit fit lKit Ksit Kiit Krt Kiht K9t Kbt KKit Kij Kfit Kxit jKit Kut Kiw Kjit aKit wit Kih Kim Kivt cKit hit pit Knt Kqt Kwt Kid pKit Kiat mKit Kat Kiut gKit Kijt Krit Kitt Kvt Kgt tit Kct dKit Kib Kmt Kbit sKit zit

^ Back to top